Jalkasten sukuyhdistys ry 1947-1967

Jalkasten sukuyhdistys ry 1947- 1967

Jalkasten sukuyhdistys ry perustettiin Suonenjoella 9.8.1947. Yhdistys rekisteröitiin 22.11.1948. Yhdistykseen kuului vuoden lopulla 35 jäsentä. Tuolloisten sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on ”pitää yllä ja kehittää Jalkasten suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä. Tässä tarkoituksessa yhdistys kokoaa ja hoitaa sukuarkistoa ja julkaisee suvun historiaa sekä pitää sukukokouksia”.

Perustavassa kokouksessa oli mukana noin 60 henkeä. Yhdistyksen perustamisessa ja suvun tutkimisessa toimi aktiivisesti ennen muuta Torstilan isäntä, Lauri Jalkanen Joroisista. Kokoukseen osallistui virallisesti 49 suvun jäsentä ja yhdistykselle hyväksyttiin säännöt. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat Lauri Jalkasen lisäksi kirkkoherra Jalo Jalkanen Juvalta, kauppias Aaro Jalkanen Suonenjoelta, varatuomari Lauri Jalkanen Joroisista sekä maanviljelijä Einar Jalkanen Laukaasta. Osanottajat tekivät Sorsa-laivalla retken Tenhanniemeen. Sukuseuran toiminta ei kuitenkaan käynnistynyt kunnolla, kun puheenjohtaja Lauri Jalkanen kuoli jo seuraavana vuotena.

 

Sukutapaaminen 1950 Helsingissä

 

Kolmannen kerran suku kokoontui suuremmalla joukolla juhlimaan lähetystöneuvos Aaro Jalkasen 75-vuotispäiviä 8.10.1950 Helsingissä. Mukana oli noin 70 henkeä ja tietenkin tärkeä ohjelmanumero oli yhteisesti laulettu Kallavesj´.

 

 

Jalkasten naisten kerho

Konsuli Aaro Jalkasen 75-vuotisjuhla 8.10.1950 kokosi suvun jäseniä yhteen. Mukana olleet naiset päättivät perustaa ”ompeluseuran”. Ensimmäinen kokoontuminen toteutettiinkin jo marraskuussa Liisi Jalkasen kotona. Kerhon naiset keräsivät säännöllisesti rahaa ehtoolliskaluston hankkimiseksi Suonenjoen kirkkoon. Näin haluttiin samalla kunnioittaan Suonenjoen ensimmäisen kirkon rakentajan, Juho Jalkasen (Juho Saksa 1747-1816) muistoa. Saaduilla varoilla hankittiin 50 hopeista ehtoollispikaria, jotka lahjoitettiin seurakunnalle vuonna 1955.

Jalkasten naisten kerhoon osallistui suurimmillaan 20-30 henkeä. Kerho kokoontui pari kertaa vuodessa. Naisten toiminta oli virikkeenä myös sukuseuran toiminnan aktivoitumiseen 1970-luvulla. Kerhon toiminta hiipuikin varsinaisen sukuseuran toiminnan virittyä.