Jalkasten sukuyhdistyksen kokoukset 1967-1994


Sukukokous 1967 Rautalammilla

Kokoukseen osallistui noin 140 henkeä.

Hanhitaipaleen rälssin ostamisen 150-vuotismuisto innoitti sukutapaamisen järjestämiseen kesäkuussa 1967. Hanketta oli aktiivisesti puuhaamassa ennen muuta Sahalan isäntä, maisteri Jukka Jalkanen yhdessä rautalampilaisten opettaja Urpo Jalkasen ja eläinlääkäri Lauri Jalkasen kanssa.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valitun Jukka Jalkasen johdolla alkoi aktiivinen toiminta sukukirjan saamiseksi. Johtokuntaan kuuluivat hänen lisäkseen varatuomari Lauri Jalkanen Joroisista, metsänhoitaja Esko Jalkanen Laukaasta, eläinlääkäri Lauri Jalkanen Rautalammilta ja teol.kand. Kaarlo Jalkanen Helsingistä. Sukuun kuuluva professori Yrjö Blomstedt lupautui ottamaan sukukirjan laatimisen tehtäväkseen. Lauri Jalkanen toimitti isänsä keräämän sukuaineiston hänen käyttöönsä. Suvun jäseniltä saatiin myös valokuvia ja muuta aineistoa.


 

Sukukokous 1974

Kokoukseen osallistui 107 henkeä. Yhdistyksen virallinen jäsenmäärä oli edellisen vuoden lopussa 80 henkeä.

Jukka Jalkanen oli valittu sukuseuran johtokunnan puheenjohtajaksi vuonna 1967 pidetyssä kokouksessa. Hänen johdollaan alkoi vähitellen uutta toiminnan virettä. Sukuseuran kannalta merkittävintä oli yhteys professori Yrjö Blomstedtiin. Hän alkoi valmistella sukukirjan tekemistä. Hän saikin valmiiksi monisteen, jota esiteltiin 15.6.1974 Rautalammin keskuskansakoululla pidetyssä sukukokouksessa.

Kokouksessa Yrjö Blomstedt oli juhlapuhujana. Hän käsitteli puheessaan suvun vaiheista historian saatossa. Kaarlo ja Aila Jalkanen musisoivat. Juhlassa esiintyi myös rovasti Viljo Lindbohm tarinoineen. Hän piti sunnuntaina siunauskappelissa Jalkasten oman jumalanpalveluksen, jossa urkurina toimi Kaarlo Jalkanen.

Uusi johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa Hanhitaipaleessa. Siinä valittiin Jukka Jalkanen jatkamaan puheenjohtajana. Muina jäseninä johtokuntaan kuuluivat eläinlääkäri Lauri Jalkanen Rautalammilta, metsänhoitaja Esko Jalkanen Lievestuoreelta, tri Risto Jalkanen Helsingistä, teol.lis. Kaarlo Jalkanen Helsingistä sekä maanviljelijä Jouko Jalkanen Rautalammilta. Lauri Jalkanen toimi yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana vuoteen 1978 saakka, jonka jälkeen puheenjohtaja hoiti myös nämä tehtävät. Toimikautenaan johtokunta piti yhteensä neljä kokousta.

 

Sukukokous 1979

 

Kokoukseen osallistui 97 henkeä.

Rautalammin seurakuntatalolla 16.6.1979 järjestetyssä sukukokouksessa valittuun johtokuntaan tulivat kuulumaan puheenjohtajaksi valitun maisteri Jukka Jalkasen lisäksi toimistopäällikkö Leena Jalkanen Rautalammilta, opettaja Urpo Jalkanen Rautalammilta, maisteri Tuulikki Jalkanen Helsingistä ja osastosihteeri Leena-Maija Pellikka Helsingistä. Viimeksi mainittuja johtokuntaan ehdottivat muun muassa Helsingin seudulla säännöllisesti kokoontuneiden Jalkasten naisten edustajat. Tämä vuodesta 1950 alkaen toiminut ryhmä olikin ollut pitkään vireä osa suvun toiminnassa.

Sukukokouksessa tehtiin päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta siten, että yhdistykseen voivat kuulua äänivaltaisina jäseninä myös naiset aina kolmanteen polveen saakka. Tämä sääntömuutos vahvistettiin vielä seuraavassa sukukokouksessa 1984.

Sukukokouksen ohjelmaan kuului myös kierros Rautalammin hautausmaalla, missä tutustuttiin suvun jäsenten hautoihin. Sunnuntain ohjelmaan kuului myös oma jumalanpalvelus, jonka toteuttivat rovasti Viljo Lindgohm ja pastori Esko Nikander.

 

Sukukokous 1984

 

Rautalammin seurakuntatalolla 16.6.1984 järjestettyyn sukukokoukseen osallistui noin 100 henkeä. Johtokuntaan valittiin edelleen maisteri Jukka Jalkanen Rautalammilta, osastosihteeri Leena-Maija Pellikka Nurmijärveltä, toimistopäällikkö Leena Jalkanen Rautalammilta ja uusina jäseninä insinööri Juho Jalkanen Helsingistä sekä kirkkoherra Raimo Jalkanen Rautalammilta.

Sukukokouksen tärkeä uutinen oli professori Yrjö Blomstedtin välittämä tieto, että sukukirjan teksti on jo tietokoneessa. Kuitenkin sukutauluihin tarvittaisiin vielä täydennystä ja tarkistuksia. Juhlaesitelmässään Yrjö Blomstedt käsitteli talonpoikaissukujen kehitystä yleisemminkin. Juhlaohjelmaan kuului myös Viljo Lindbohmin lausumana Kalle Väänäsen runoja ja nuoren Kaisa Vienolan viuluesitys. Myös tämä kokoontuminen päättyi sunnuntaina pidettyyn Jalkasten omaan jumalanpalvelukseen siunauskappelissa.

Valitun johtokunnan tärkein tehtävä oli huolehtia sukukirjan valmistumisesta ja tehdä sen julkaisemiseen liittyvät päätökset ja sopimukset. Johtokunta kokoontui toimikautenaan peräti yksitoista kertaa. Sukukokouksen jälkeiset vuodet olivat varsinkin puheenjohtajalle työntäyteisiä sukukirjan viimeistelyyn liittyvien tietojen keräämisessä. Myös varapuheenjohtajaksi valittu Raimo Jalkanen tutki eräitä suonenjokelaisia ja rautalampilaisia sukuhaaroja, jotka lisättiin sukukirjaan.

 

Sukukokous 1989 Rautalammilla

 

Kokoukseen osallistui peräti 180 henkeä.

Sianjalan Jalkasten sukukirjan valmistuminen oli luonnollisesti Rautalammin Vahverossa 1.7.1989 kokoontuneen sukukokouksen tärkein asia. Professori Yrjö Blomstedt esitteli sukukirjaa kokouksessa pitämässään puheessa. Sukukirja sisältää yhteensä 581 sukutaulua, laajahkoja katsauksia muista kuin sukukirjaan sisältyvistä Jalkasten sukuhaaroista sekä selvityksiä sukuseuran toiminnasta.

Sukukirjan kuluihin ja painattamiseen yhdistys oli saanut 25.000 mk avustusta Suomen Kulttuurirahastolta, johon oli testamentilla vuonna 1965 perustettu Alma ja Jussi Jalkasen rahasto maatalouden edistämiseksi. Avustussummasta yhdistyksen tuli käyttää 15.000 mk kirjojen toimittamiseen Suomen Sukututkimusseuralle, joka käytti kirjaa toiminnassaan eräänlaisena sukukirjan malliesimerkkinä. Yhdistys joutui ottamaan myös jonkin verran lainaa kirjan painatuskuluihin.

Sukukokous valitsi Jukka Jalkasen kunniapuheenjohtajakseen. Professori Yrjö Blomstedtin kieltäydyttyä ottamasta rahapalkkaa valtavasta työstään, kokous valtuutti uuden hallituksen muistamaan häntä muutoin sopivaksi katsomallaan tavalla. Sukuseuran puolesta Jukka Jalkanen ja Raimo Jalkanen kävivätkin myöhemmin viemässä jo sairastuneelle professorille hopeisen teeastiaston.

Ennen Konnevedelle järjestettyä risteilyä sukukokous valitsi myös uuden johtokunnan. Siihen tulivat kuulumaan diplomi-insinööri Erkki Jalkanen ja hovioikeudenneuvos Matti Jalkanen Kuopiosta, koulutoimenjohtaja Eero Jalkanen Suonenjoelta, maanviljelijä Pauli Jalkanen Rautalammilta ja kirkkoherra Raimo Jalkanen Rautalammilta. Viimeksi mainittu valittiin myös johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

Sukukokous keskusteli myös sukuviirin hankkimisesta. Sen perusideaksi hyväksyttiin Raimo Jalkasen ehdotus löytyneistä vanhoista Jalkasten suvun käyttämistä puumerkeistä.

 

Rautalammin Vahverossa 1989 pidetyn sukukokouksen osanottajia.